Kristdemokraterna har alltid tagit socialt ansvar

presskonferens-192

”Det är inte Kristdemokraternas sociala ansvarstagande som svajar, endast Penilla Gunthers trovärdighet och lojalitet till sitt eget parti”, skriver KDU.

På SVT Opinion (1/11) skriver riksdagsleamoten Penilla Gunther (KD) att kristdemokratiska kärnvärden som ”omsorg om människan” har fått stryka på foten i hennes eget parti. Det är ett verklighetsfrånvänt påstående. Kristdemokraterna är ett borgerligt parti till höger som alltid har tagit socialt ansvar. Vi har prioriterat omsorg om barn, äldre och socialt utsatta i samhället sedan partiet bildades, och det gör vi även nu med Ebba Busch Thor som partiledare.

I Kristdemokraternas budget finns förslag så som sänkta ingångslöner i form av introduktionsanställningar så att fler arbetslösa kan få chansen till arbete och egen försörjning. Det föreslås ett jobbskatteavdrag för barnfamiljer för att öka människors ekonomiska utrymme, för att minska risken för bråk om tid och pengar som annars riskerar att leda till splittrade familjer samt psykisk ohälsa. Dessutom vill vi införa en barnomsorgspeng för att skapa förutsättningar för mer tid med familjen och vi vill även förbättra ekonomiskt utsatta äldres situation genom sänkt skatt för landets fattigaste pensionärer.

En av de verkligt stora sociala utmaningarna utöver detta är den utbredda psykiska ohälsan bland unga. Alltfler fler ungdomar upplever psykiska besvär som oro, depression och ångest. Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i Sverige och är i dagsläget den största orsaken till sjukskrivningar. När rotlösheten och känslan av meningslöshet sprider sig är vi i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) särskilt stolta över att Kristdemokraterna inser vikten av att satsa på att kapa köerna till ungdomspsykiatrin och att förstärka elevhälsovården.

Hur en kristdemokratisk riksdagsledamot har kunnat missa dessa förslag och många fler därtill som innebär att ta socialt ansvar är för oss obegripligt. Vi borde faktiskt kunna förvänta oss bättre.

Nästa gång rekommenderar vi att Penilla Gunther istället skriver en konstruktiv debattartikel som presenterar Kristdemokraternas konkreta förslag för att motverka exempelvis ungas psykiska ohälsa, hederskultur eller hur vi vill förstärka brottssofferstödet. Det är inte Kristdemokraternas sociala ansvarstagande som svajar, endast Penilla Gunthers trovärdighet och lojalitet till sitt eget parti.

Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU

Sabina Jansson, förbundsstyrelseledamot för KDU

Läs artikeln på SVT Opinion (2/11: Det enda som svajar är din lojalitet 

Annonser

Thomas Östros ljuger i TV

Tisdagen den 17 augusti debatterade Thomas Östros (s) och Anders Borg (m) sänkt skatt för pensionärerna i SVT:s Aktuellt. Alliansregeringen har under den gångna mandatperioden sänkt skatten för pensionärerna vid två tillfällen och man vill fortsätta att sänkta skatterna för landets pensionärer. Trots att pensionärerna betalar mindre skatt idag med Alliansen än vad man gjorde under socialdemokraterna påstod Thomas Östros att regeringen infört en pensionärsskatt. Hur har Östros mage att stå och ljuga på det viset i TV?

Thomas Östros påstod vidare att Alliansen infört ett system där äldre betalar mer i skatt än när man arbetade. Det stämmer inte heller. I själva verket beskattas löntagare hårdare än pensionärer i Sverige med anledning av arbetsgivaravgifterna, vilket nationalekonomerna Helena Svaleryd och Daniel Waldenström avslöjade på DN-debatt idag. Vem försöker socialdemokraterna och Thomas Östros att lura?

Christian Carlsson
Förbundsstyrelseledamot för
Kristdemoratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Verklighetens folk och vardagsliv

Kristdemokraternas höstkampanj handlar om vardagsliv! Vår politik syftar till att underlätta för vanliga människor i deras vardag. Vi brukar kalla dessa hederliga och strävsamma människor för verklighetens folk.

Vi menar att verklighetens folk har rätt att bli lämnade ifred från politisk klåfingrighet. Familjerna ska själva få styra över vardagslivet i familjen utan att vänsterpolitiker försöker lägga deras liv till rätta genom kvoteringar och tvångsdelning. Som politiker ska vi stödja familjen – inte styra den. Vi stödjer familjen dels genom att möjliggöra mer tid för familjen och dels genom att skapa större ekonomiskt utrymme i familjernas privatekonomi.

Människor ska också ha möjlighet att själva betämma var de ska bo. Många människor drömmer om att själva kunna äga sin bostad medan andra önskar sig ett hyreskontrakt i en större stad. Boendet är något som spelar stor roll i vardagen. Därför vill vi stimulera bostadsbyggandet genom ägarlägenheter. Vi vill göra det billigare att hyra ut lägenheter genom att sänka skatten på hyresinkomster och för att uppmuntra unga att spara till eget boende så vill vi också införa ett avdrag på bosparande för alla som är under 34 år.

Vårt tredje budskap i höst handlar som så många gånger förr om äldre människors rätt att bli bemötta med värdighet och respekt. Vi ser äldre personer som en ovärderlig tillgång. Det handlar om människor som varit med och byggt upp vårt land och som förtjänar respekt. Vi har sänkt skatten för pensionärerna under mandatperioden och fortsätter att sänka den vid årsskiftet och våra kristdemokratiska ministrar har i regeringen sett till att bostadstillägget för pensionärer har stärkts och trygghetsboenden och en värdighetsgaranti har införts.

Vardagslivet underlättas för såväl ung som gammal med Kristdemokraterna! 

Besök kristdemokraternas kampanjsida: Vardagsliv

Nedan följer en intervju med Marcus Birro om vardagsliv:

Sänkt skatt för pensionärerna

Så kom idag beskedet från den borgerliga regeringen som så många av oss väntat på. Det blir sänkt skatt för pensionärerna!

Vi kristdemokrater har drivit på starkt för att stärka våra äldres ekonomi. Det är för oss alldeles självklart att den medborgare som arbetat hårt eller varit hemma för att ta hand om barn och familj skall belönas med en värdig pension. Det är våra äldre som tillsammans med tidigare generationer byggt upp vårt land och dessa människor förtjänar givetvis en rejäl belöning.  

Regeringens senaste förslag innebär att drygt 90% av alla pensionärer som hunnit fylla 65 år den 1 januari 2009 kommer att få sänkt skatt. Göran Hägglund och (kd) har med andra ord gjort ett mycket bra jobb i budgetförhandlingarna. Den sänkta skatten för pensionärerna är välbehövlig och skattelättnaden kommer att bli viktig. En stor eloge till Hägglund och regeringen som väljer att prioritera de äldre!

Valfrihet i Stockholms äldreomsorg

Stockholms äldre får nu tack vare äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd) och hennes allianskollegor i Stockholms stadshus ökad valfrihet!

Från och med den 1 juli får alla stockholmare som beviljats plats i vård- och omsorgsboende möjlighet att själva välja var de vill bo. Stockholms stadshus har nu i och med detta på ett mycket imponerande sätt lyckats prestera två stora valfrihetsreformer på bara ett halvår! Först ut var reformen ”Vårdval Stockholm” och nu är det alltså dags för den stora valfrihetsreformen för våra äldre. Reformen kommer ge Stockholms äldre möjlighet att välja mellan nära 100 olika boenden!

Konkurrens mellan aktörer och äldreboenden är sunt. Det leder till ökad kvalité inom äldreomsorgen och mångfalden av boenden ökar dessutom chansen för att varje enskild ska hitta ett boende som passar just han eller henne.   

Genom att låta stockholmarna välja själv har Kristdemokraterna än en gång visat att man är ett parti som vill stärka medborgarens inflytande över den egna vardagen, över sitt eget liv. Det är glädjande!

Som ordförande för KDU – Stockholm stad är jag stolt över det arbete som Kristdemokraterna och Alliansen i Stockholms stadshus visat upp. Vi hoppas och tror att Kristdemokraterna och Alliansen är beredda att fortsätta på samma inslagna väg!