Extraval 2015 – en möjlighet till borgerlig revansch

CC

Efter två månader av politiskt flip-floppande, brutna vallöften, tillväxtfientlig politik, otydlighet och statsministerbloopers från regeringens sida ges svenska folket i och med extravalet möjlighet att sätta stopp för regeringen Stefan Löfven.

Det faktum att Stefan Löfvén (s) nu i desperation och frustration meddelat att han tänker utlysa extra val innebär fantastiska möjligheter. Efter två månader av politiskt flip-floppande, brutna vallöften, tillväxtfientlig politik, otydlighet och statsministerbloopers från regeringens sida ges svenska folket nu ännu en möjlighet att sätta stopp för regeringen Stefan Löfven.

Sverige har möjlighet att byta ut den rödgröna regeringen och kan åter få en borgerlig regering. Det här är en fantastisk möjlighet som vi ska se till att ta.

Ett första steg för att få människor att förstå att det här är en fantastisk möjlighet är att påminna om de rödgrönas politik. Här kommer därför ett axplock och åtminstone några tänkbara rödgröna valparoller:

  • Höjda inkomstskatter – det ska löna sig mindre att arbeta
  • Höjda arbetsgivaravgifter – det ska bli dyrare att anställa
  • Sluta mäta sysselsättningsgraden – utanförskapet ska döljas
  • Slopat vårdnadsbidrag och mer kvotering – mindre tid med barnen
  • Nej till vårdval – bort med valfriheten i välfärden
  • Avskaffa gåvoavdraget– välgörenhet hotar välfärdsstaten
  • Leve Palestina och krossa Bromma flygplats

Alliansen

Den rödgröna ”tvåmånaders-regeringen” ställs nu mot Alliansen som regerade Sverige i 8 år. Trots den värsta finanskrisen sedan depressionen på 1930-talet ökade sysselsättningen i Sverige med över 300 000 nya jobb, vi har låg skuldsättning och ordning och reda i ekonomin. Vi har klarat finanskrisen bättre än i stort sett alla andra länder och Alliansen har en jobbpolitik för över 5 miljoner i arbete år 2020. Samtidigt har skatterna sänkts så att människor fått större marginaler och mer pengar i plånboken.

Alliansen har en politik som skapar förutsättningar för små och medelstora företag att växa sig starka och skapa fler jobb. Vi har en politik som stärker Sveriges konkurrenskraft och som kan bidra till att lyfta skolresultaten. Vi har en politik för att bekämpa ungas psykiska ohälsa. Vi vill behålla RUT, gåvoavdraget, valfriheten i välfärden, Bromma flygplats och vi vill bygga Förbifarten. Vi vill se hårdare straff för vålds- och sexualbrott, och minskad straffrabatt för den som ska dömas för många brott. Vi vill se kraftfulla åtgärder för att sätta stopp för jihadister som reser utomlands för att strida för Islamiska staten eller för andra terrororganisationer och vi har en politik för ett starkare försvar.

Alliansen håller dessutom vad vi lovar.

Kristdemokraterna

Extravalet ger också en fantastisk möjlighet för Kristdemokraterna. Det är en chans att öka stödet för partier och stärka vår ställning i svensk politik. Det är tid för kristdemokratisk revansch och segertåg. Det finns kraxande olyckskorpar som hoppas att vi ska misslyckas i det här valet. Stefan Löfvén visade exempelvis på sin presskonferens att han är en av de som hoppas att Kristdemokraterna ska åka ur riksdagen. Vi ska dock grusa statsministerns förhoppningar. Stefan Löfvens uttalanden ska vi använda som tändvätska för att arbeta ännu hårdare för att vinna nya kristdemokratiska segrar och välta den rödgröna regeringen över bord.

Det finns andra som tror att väljarna nu kommer att söka sig till de stora partierna med mycket pengar. Det är dock inte pengar som först och främst vinner val – det är politik, engagemang och vilja. Det handlar om vilka som bäst lyckas mobilisera medlemmar och sympatisörer att arbeta hårt för valseger och framförallt om vem som har en politik som bäst tar sig an verkliga samhällsutmaningar. Kristdemokraterna får nu chansen att möta väljarna med ett ännu vassare, bättre och mer relevant budskap och det ska vi göra så att partiet står så väl rustat som möjligt när vi möter väljarna.

För att lyckas måste vi nu förbereda oss väl – vi måste få alla medlemmar att förstå att det är allvar. Det kommer bli en extremt tuff valrörelse, men när vi den 22 mars avsätter den rödgröna regeringen och bildar en Alliansregering kommer vårt slit och tuffa valrörelsearbete att vara så värt det. Vi ska se till att regeringen Löfven går till historien som tvåmånadersregeringen.

Jag ser fram emot den här valrörelsen. Det ska bli roligt och spännande och signalerna från våra medlemmar i KDU är att de känner detsamma.

Vi ska med glädje se till att skicka ut sosseregeringen från Rosenbad.

Christian Carlsson, vice ordförande KDU Sverige

Annonser

8 skäl att rösta på Alliansen

Alliansen

Det finns många skäl till varför du borde rösta på Alliansen den 14 september. 
Här kommer 8 skäl till varför jag tycker att du borde rösta på oss i Kristdemokraterna eller något annat parti i Alliansen.

1. Alliansen har regerat Sverige de senaste åren och trots den värsta finanskrisen sedan depressionen på 1930-talet har sysselsättningen i Sverige ökat med 300 000 nya jobb, vi har låg skuldsättning och ordning och reda i ekonomin. Vi har klarat finanskrisen bättre än i stort sett alla andra länder och Alliansen har en jobbpolitik för över 5 miljoner i arbete år 2020.

2. Skatterna har sänkts med Alliansen så att människor fått mer i plånboken och kunnat bygga upp ett eget sparande – samtidigt har resurserna till välfärden ökat. Vi har exempelvis världens bästa äldreomsorg enligt internationella bedömare. Alliansen kommer till skillnad från de rödgröna inte att försämra jobbskatteavdraget så att din privatekonomi försämras.

3. Vi vill skapa förutsättningar för små och medelstora företag att växa sig starka och att skapa fler jobb. Vi vill sänka företagens kostnader för sjuklöner genom ett nytt högkostnadsskydd som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen. Vi tänker inte göra det dyrare att anställa ungdomar och vi tänker inte höja restaurangmomsen vilket de rödgröna vill. Det skulle leda till färre jobb.

4. Vi vill behålla RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. Det har förenklat i många familjers och äldre människors vardag, gjort att tidigare svarta branscher blivit vita och det har inte minst inneburit att många unga och invandrare som tidigare haft svårt att få ett arbete nu har fått ett jobb att gå till.

5. Vi tänker till skillnad från de rödgröna inte minska din och familjens frihet genom att tvångskvotera föräldraledigheten, att avskaffa det fria skolvalet eller att förbjuda friskolor och fristående vårdföretag. Du ska fortsatt ha makten över din vardag – vi vill inte att du ska vara maktlös i välfärdsstaten.

6. Vi vill se hårdare straff för vålds- och sexualbrott, människohandel, koppleri utpressning, olaga hot, olaga tvång samt för återfallsförbrytare och för brott som begås inom ramen för organiserad, kriminell verksamhet. Vi vill också se minskad straffrabatt för den som ska dömas för många brott.

7. Vi vill se kraftfulla åtgärder för att sätta stopp för jihadister som reser utomlands för att strida för Islamiska staten eller för andra terrororganisationer. Det handlar om ytterligare kriminalisering mot förberedande av resor i syfte att delta i strid eller vapenträning utomlands för terroriststämplade organisationer och om att se över möjligheten att beslagta pass för att stoppa sådana planerade resor.

8. Starkare försvar och 5 miljarder i ökade försvarsanslag. Vi vill att förbandsverksamheten ska stärkas genom ökade resurser till övningar, personal och incidentberedskap. Vi vill investera i ett nytt luftvärnsystem, ett utökat antal ubåtar, ett sjömålsrobotsystem och fler Gripenplan. Vi vill öka den militära närvaron på och runt Gotland, bland annat genom utökad övningsverksamhet. I en tid då Ryssland för krig i Europa inser vi till skillnad från Vänsterpartiet och Miljöpartiet att Försvarsmakten behöver mer resurser. Feministiskt initiativ vill till och med banta försvarsbudgeten vilket är direkt oansvarigt. De rödgröna har tydligt visat att de själva utgör ett säkerhetspolitiskt hot.

Rösta på Alliansen den 14 september – och rösta gärna på mig och Kristdemokraterna!

Christian Carlsson

KDU ska gå i bräschen för politisk utveckling i Sveriges borgerlighet

Sverige präglas i dag av en avstannad borgerlig idédebatt. Vi har en regering vars arbete framförallt tycks gå ut på att behålla ”status quo” i opinionen, snarare än att försöka åstadkomma ett friare, tryggare och varmare samhälle. Samtidigt söker Kristdemokraterna sitt eget existensberättigande och går kräftgång i opinionen, trots att Sverige är i större behov än någonsin av en stark kristdemokratisk kraft som på ett övertygande sätt driver värderingsfrågor bortom de materiella.

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet har i detta läge en möjlighet, och ett ansvar, att visa vägen. Med ideologisk diskussion, vass och genomtänkt politik samt organisatorisk excellens kan KDU påverka Sveriges utveckling. Det gör KDU till Sveriges viktigaste ungdomsförbund tillika en av de viktigaste aktörerna i svensk politik just nu.

Vid förbundets riksmöte i juni kommer både Charlie Weimers och Ebba Busch, som under flera år lett KDU på ett erkännansvärt sätt, att lämna förbundets ledning. Det är naturligtvis ingen överdrift att säga att KDU då ställs inför mycket stora utmaningar – att på en och samma gång fylla på med ny kompetens, stärka den egna organisationen samt gå i bräschen för såväl Kristdemokraternas som hela borgerlighetens politiska utveckling. Detta är dock en utmaning som vi mer än gärna antar, och det är därför med både glädje och stor stolthet som vi på valberedningens förfrågan ställer upp som kandidater till KDU:s förbundspresidium.

KDU har under de senaste åren haft en starkt positiv utveckling. Vi har etablerat oss som ett tydligt värdeorienterat men samtidigt modernt, borgerligt ungdomsförbund. Vi har breddat vår medlemsbas med hjälp av en politisk profil som attraherat fler ungdomar att engagera sig inom KDU – under valåret 2010 värvades nära 1500 nya medlemmar till förbundet.

Dessutom är stämningen inom KDU i dag mer positiv än på länge, vilket gör det möjligt för förbundets företrädare att fokusera på vad som är allra viktigast: att stärka kristdemokratin i Sverige samt ta strid mot de sosserier som alltjämt existerar, inte bara inom oppositionen utan även inom Alliansens partier och ungdomsförbund.

Inför den tid som kommer så ser vi det som vår främsta uppgift att fortsätta arbetet med att stärka och sprida kristdemokratin i Sverige och på bästa sätt hjälpa partiet till framgångsrika valresultat år 2014. Vårt huvudfokus kommer därför under den närmaste tiden att vara att stärka KDUs organisation – att värva, utbilda och engagera fler medlemmar så att vi har en armé av unga kristdemokrater att sätta in på gator och torg då vi når supervalåret 2014.

När det gäller den politiska inriktningen så har KDU under de senaste åren på ett framgångsrikt sätt bedrivit kampanj för förbundets hållning inom rätts-, familje- och försvarspolitiken. Det har varit bra och effektivt, många nya medlemmar har värvats och det är för oss en självklarhet att KDU även i framtiden ska hålla fanan högt inom dessa områden. Ett stort och brett politiskt ungdomsförbund behöver dock ha en tydlig och genomtänkt politik inom fler områden som rör och berör unga. Därför är det vår ambition att KDU under de kommande åren ska flytta fram positionerna inom politikområdena skola och utbildning, jobb och företagande samt socialpolitik.

Som företrädare för KDU drivs vi av visionen om ett frihetligt Sverige, byggt på en fast värdegrund där människor tar ansvar för såväl sig själva som sina medmänniskor. Vi brinner för idén om det goda samhället, präglat av gemenskap och varje människas möjlighet att förverkliga sin egen potential. Vi önskar bidra till en god och öppen intern diskussion där den enskilde medlemmens möjlighet att påverka ökar och vi har många idéer om hur vi kan stärka KDU:s organisation inför supervalåret 2014. Med det som utgångspunkt ber vi ödmjukt om medlemmarnas förtroende inför valet av nytt förbundspresidium vid KDU:s riksmöte i Eskilstuna 2-5 juni.

Aron Modig
Sara Skyttedal
Christian Carlsson
 

Läs även artikeln på Tidningen Kristdemokratens hemsida.

Sergels torg med Allians för Sverige

DSC00780

Idag är det ett år kvar till valet 2010. Vi var många som samlats på Sergels torg i Stockholm för att lyssna på partiledarna i Allians för Sverige.

Stort plus för regeringens besked om att man nu inför ett fjärde steg i jobbskatteavdraget. Inkomstskatterna fortsätter därmed att sänkas och det blir mer lönsamt att arbeta.

I helgen anordnar de borgerliga ungdomsförbunden dessutom en gemensam utbildning och ikväll bjöd moderata ungdomsförbundet in till festligheter i moderaternas praktsal. Bilden är tagen från kvällens firande av Allians för Sverige. Bordsdamen är ingen mindre än Ingrid Lundqvist från Centerpartiets ungdomsförbund (CUF). 

CUF KDU
Ingrid Lundqvist (cuf) och Christian Carlsson (kdu)

Regeringen rustar rättsväsendet

 

Allians för Sverige fortsätter att stärka rättsväsendet! I går meddelade den borgerliga regeringen att man skjuter till 4 miljarder kronor i år och nästa år för en bättre brottsbekämpning.

Beskedet innebär bland annat att regeringens löfte om 20 000 poliser i Sverige år 2010 kommer att kunna infrias. Beskedet innebär också att kampen mot den organiserade brottsligheten kommer att intensifieras och att resurser kommer skjutas till arbetet med riktade insatser mot unga lagförbrytare.

Alliansregeringen har i och med detta höjt de årliga anslagen till rättsväsendet under mandatperioden med drygt 5 miljarder kr. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder i engångsvisa medel tillförts rättsväsendet . Det är fråga om ett resurstillskott som saknar motstycke i modern tid.

Samtidigt som hela rättskedjan nu förstärks i och med att polis, åklagare, domstolar och kriminalvården får mer resurser, så pågår dessutom ett omfattande arbete med att effektivisera det svenska rättsväsendet!

Kristdemokraterna och Allians för Sverige visar att man tar rättspolitiken på största allvar. I borgerlighetens Sverige skall man kunna känna trygghet. Brott skall straffa sig, polisen ska komma när man ringer och brottsoffret förtjänar upprättelse.

Det är förövrigt roligt att se att regeringen lyssnar på Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU). 

Läs om vår senaste kampanj: Lag och ordning – ska det vara så svårt?

Läs också:

(Svenska Dagbladet): Fyra miljarder till polisen 

(Dagens Nyheter): Mer pengar till polisen

Allians för Sverige större än oppositionen

reinfeldt1

Allians för Sverige leder nu äntligen opinionen, vi är större än oppositionen. Alliansen får 50 % av väljarnas stöd och leder över den rödgröna vänstern med nära fem procentenheter enligt Demoskop. Moderaterna är Sveriges största parti med 35,5 % och kan notera en uppgång med hela nio procentenheter.

Samtidigt tappar socialdemokraterna 8,6 procentenheter. Inte sedan oktober 2006 har Alliansen varit i ledning. Nu hoppas vi att trenden håller i sig och att den bekräftas i kommande mätningar!  Stödet för oss kristdemokrater ökar något men är fortfarande alldeles för lågt.

Det är roligt att tillhöra Allians för Sverige en dag som denna!