Ge svar om Förbifarten och Bromma flygplats

Vad kommer att hända med Bromma flygplats och Förbifarten? Vi vill ha ett tydligt och samlat besked som samtliga partier i den styrande koalitionen står bakom, skriver Erik Slottner (KD), gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus, och Christian Carlsson (KD), suppleant i Stockholm Business Region.

Beskeden kring Bromma flygplats är minst sagt oklara. Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, har förklarat att Bromma flygplats ska stängas på sikt. Hon har en liten och luddig brasklapp: stängningen får inte ”äventyra tillväxt och sysselsättning”. Stefan Löfven (S) har däremot, till skillnad från Wanngård, förklarat att det inte är aktuellt att stänga Bromma. Men samtidigt ska en förhandlingsperson tillsättas som ska föra en dialog med berörda kommuner om bostadsbebyggelse på citynära flygplatser. De redan röriga beskeden kompliceras av att Miljöpartiet, påhejat av Vänsterpartiet och Fi, förklarat att de styrande partierna i Stockholms stadshus har kommit överens om att Bromma flygplats ska stängas.

Bromma flygplats är avgörande för delar av näringslivet samtidigt som den underlättar för privatresenärer i stora delar av Stockholmsregionen. 24 000 jobb hotas om flygplatsen läggs ner, enligt Stockholms Handelskammare. Swedavia har ett avtal om Bromma som löper till 2038. Det borde vara en självklarhet för alla partier i stadshuset att Stockholms stad ska hålla ingångna avtal.

Samtidigt som vår uppfattning är tydlig har vi självfallet respekt för att man kan se annorlunda på frågan. Men då krävs att man ger ett enat och tydligt besked och kan stå upp för det i debatten. Det duger inte att olika ministrar ger olika besked och att Stockholms stad och regeringen bollar frågorna mellan sig. Näringslivet behöver tydliga spelregler. Det är nonchalant och direkt oansvarigt att försöka lösa framtida, helt avgörande infrastruktursatsningar genom medvetet fluffiga kompromisser som öppnar för olika tolkningar och besked.

När det gäller Förbifarten har de rödgrönrosa partierna enats om att stoppa bygget fram till första maj, för att se över den sedan tidigare överenskomna finansieringen. Stoppet kommer att kosta minst 700 miljoner. Trafikverket riskerar att få betala stora skadestånd till kontrakterade företag som redan är i gång med jobbet. Den nuvarande trafiksituationen med den överbelastade Essingeleden är inte hållbar. Trafiken måste ges nya möjligheter att ta sig runt staden. Förbifarten måste därmed byggas. Mycket talar för att så också blir fallet, då Stockholms läns landsting, som har stort inflytande över finansieringsfrågan, styrs av Alliansen. Men de otydliga beskeden från de rödgrönrosa partierna skapar osäkerhet, och ytterst är det inte uteslutet med en repris från 2002 då dåvarande finansborgarrådet Annika Billström (S) lovade att trängselskatt aldrig skulle införas men fick backa då Göran Persson behövde Miljöpartiets stöd.

Vi beklagar att Miljöpartiets syn på tillväxt har fått genomslag i regeringspolitiken och i Stockholms stadshus. Infrastrukturprojekt ska försenas, förhalas och helst stoppas helt. Tack och lov delas inte detta synsätt av stockholmarna som, enligt en färsk opinionsundersökning, vill att Bromma flygplats blir kvar och att Förbifarten byggs. Den nya majoriteten gör klokt i att lyssna på denna opinion. Ett minimikrav är att partierna enat redovisar vad man faktiskt vill med Bromma och Förbifarten. Vår fråga till de rödgrönrosa partierna är enkel. Hur blir det med Bromma flygplats och Förbifarten? Kan vi få ett tydligt och samlat besked som samtliga partier i den styrande koalitionen står bakom?

ERIK SLOTTNER (KD)

gruppledare, Kristdemokraterna i Stockholms stadshus

CHRISTIAN CARLSSON (KD)

suppleant, Stockholm Business Region AB

Moderaterna har för låga ambitioner med skattepolitiken

CCochNordwall

”Moderaternas flört med socialdemokratiska väljare genom att lägga skattesänkningarna på is är inget vi unga kristdemokrater ställer oss bakom”, skriver Christian Carlsson och Thomas Nordvall från Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Statsminister Fredrik Reinfeldt och finansminister Anders Borg har nu markerat att Sveriges moderata arbetarparti inte tänker sänka skatterna något mer. Att flörtarna funnits med socialdemokratiska väljare visste vi, men detta giftermål mellan socialdemokraterna och moderaterna var varken önskat eller väntat. Det känns bara som en tidsfråga innan duo Reinfeldt-Borg kastar namnet ”Nya moderaterna”över bord till förmån för ”socialmoderaterna”.

När Alliansen vann valet 2006 påbörjades viktiga reformer för ökad frihet, ett sundare företagsklimat och mer pengar i plånboken för alla arbetande människor. Det var viktiga steg för att minska den tunga skattebörda som svenska folket bar på. Förre statsministern Göran Persson (S) bevingade ”Vi har socialiserat sparandet och privatiserat skuldsättningen” talade sitt tydliga språk. Viktiga skattereformer har gjorts, men än lever den tunga skattebördan kvar.

Jämfört med 2006 får människor behålla upp till 2 200 kr mer per månad när skatten är betald. Det är en betydande förändring som inneburit mycket för människor i Sverige och i synnerhet hjälpt de med små ekonomiska marginaler att få ekonomin att gå ihop. Reformerna har resulterat i fler jobb, ökade skatteintäkter och ökad lönsamhet att arbeta. Sverige har dock fortfarande en av världens högsta skatter på arbete. Skattetrycket uppgår till 44,2 procent och fortsatt har Sverige ett av världens högsta marginalskatter. Det är med den bakgrunden som statsministern och finansministern uttrycker att de är nöjda och påstår att det helt plötsligt är att ”ta ansvar” att inte fortsätta sänka skatterna på arbete. Istället vill man höja ett flertal skatter. För en sann borgerlig regering borde ansvar betyda att hushålla med skattebetalarnas pengar. Med höga skatter bör reformutrymme skapas genom minskade statliga utgifter. Varje krona som är överflödig staten ska stanna i enskilda människors och familjers plånböcker.

Moderaterna har uppenbarligen alldeles för låga ambitioner med skattepolitiken. Giftermålet med Socialdemokraterna hindrar fortsatt borgerlig politik i frågan. En borgerlig regering kan inte nöja sig med att människor beskattas så hårt som svenska folket fortfarande gör. Det är fel att hårt arbetande människor betalar mer än hälften av sin lön i skatt. För oss unga kristdemokrater kvarstår reformviljan för att främja frihet, flit och entreprenörskap. KDU är Sveriges borgerliga ungdomsförbund och vi kommer fortsätta att arbeta för sänkta skatter och minskade statliga utgifter.

Christian Carlsson
Vice ordförande för KDU Sverige


Thomas Nordvall
Ekonomipolitisk talesperson för KDU Sverige

Kommentera hos Nyheter24: Moderaterna har för låga ambitioner med skattepolitiken

Stockholm behöver en företagarlinje

The Capital of Scandinavia ska vara norra Europas bästa plats för företag att starta och växa. Arbetslinjen måste därför kompletteras med en företagarlinje som underlättar genom sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar och ett investeraravdrag.

Svensk ekonomi står starkt mot bakgrund av den lågkonjunktur och skuldkris som hårt drabbat omvärlden och Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. Vi har haft en stabil sysselsättning det senaste året och landets näst lägsta arbetslöshet, men problemen i världsekonomin påverkar också vår region och enligt Stockholms handelskammares rapporter började även sysselsättningen att vika i Stockholm under det sista kvartalet 2012.

För att vi ska klara att möta vår tids stora utmaningar krävs att arbetslinjen kompletteras med en företagarlinje som inte enbart uppmuntrar till företagande utan som också underlättar för små- och medelstora företag genom bland annat sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar, minskat regelkrångel och skattereduktion för investeringar. Under många år har vi drivit kravet om ett investeraravdrag för att förse nystartade och växande företag med riskkapital. Detta har i år blivit verklighet.

I Stockholm måste vi samtidigt fortsätta att tillsammans med andra aktörer förbättra förutsättningarna för näringslivet i vår stad. Stockholm Business Region Development har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som en plats i norra Europa att starta, etablera, driva och utveckla företag på. Under 2012 har bolaget dessutom fortsatt det viktiga arbetet att via omvärldsbevakning och kontinuerlig kontakt med branschorganisationer, kluster, akademi och större företag försöka matcha friställd kompetens, exempelvis inom sektorer som Life Science.

Sammantaget har företagarna positiva uppfattningar om Stockholm som företagsplats och företagarna är generellt sett nöjda med kontakten med Stockholms stad. Det är positivt, men stadens förvaltningar måste ständigt arbeta med bättre ärendehandläggning och snabbare handläggningstider. För att Stockholm ska kunna utvecklas som näringslivsstad måste staden som helhet också hantera en rad indirekta faktorer och utmaningar.

För det första är bostadsbristen i Stockholmsregionen ett allvarligt hot mot svensk tillväxt. Därför är det viktigt att reformer på den hårt reglerade svenska bostadsmarknaden nu vidtas på nationell nivå. Det handlar dels om att få fart på byggandet och dels om att bättre utnyttja befintliga bostäder i form av andrahandsuthyrning, men det är också viktigt att Stockholm stad vidtar åtgärder för att öka takten i bostadsbyggandet och för att snabba på planprocessen.

För det andra har Stockholms företagare svårt att hitta rätt kompetens. Stockholm stad måste därför se till att det finns ett gott och nära samarbete mellan stad, näringsliv och akademi. Vi måste också arbeta för att det ska finnas god tillgång på internationella skolor av rang för att underlätta för utländska entreprenörer, investerare och arbetskraft att etablera sig.

Stockholm måste också satsa kraftfullt på infrastruktur, kommunikationer och tillgänglighet. Bättre framkomlighet och god tillgång på parkeringsplatser är något som Stockholms företagare själva framhäver som viktiga faktorer för att åstadkomma ett bättre företagsklimat. Det visar inte minst rapporterna från Stockholm Business Regions företagsbesök.

Offensiva infrastruktursatsningar kommer att bli avgörande för att Stockholm ska stå starkt även i framtiden. En avgörande framgångsfaktor är att kommunikationerna till och från Arlanda Airport fungerar väl liksom att flygplatsen ges förutsättningar att expandera. Vi har fördubblat antalet gästnätter i länet på tio år men för att Stockholm ska fortsätta att stärka sin internationella konkurrenskraft måste vi attrahera ännu fler besökare och flygplatsen och dess kommunikationer är avgörande för om Stockholm ska upplevas som en attraktiv besöksdestination.

Som kristdemokrater är det vår ambition att Stockholm ska vara den bästa möjliga platsen för våra barn och unga att leva och växa upp i och detsamma gäller för våra företag. The Capital of Scandinavia ska erbjuda norra Europas bästa möjliga plats för företag att starta och växa.

Mats Odell, riksdagsledamot (KD), ordförande i Näringsutskottet
Christian Carlsson, suppleant (KD), Stockholm Business Region AB

Dagens samhälle: Stockholm behöver en företagarlinje

Almedalsveckan 2012

Årets almedalsvecka har varit rolig och intressant, precis som almedalsveckan brukar vara. För egen del har veckan inneburit många bra möten, mingel, debatter, middagar och seminarium. Nedan sammanfattas de viktigaste händelserna under veckan.

Primes mingel i Almedalen 2012

HMS Carlskrona och Försvarsmakten

I måndags bjöd överbefälhavare Sverker Göranson in till försvarspolitiskt mingel på HMS Carlskrona. Det var trevligt att få snacka senaste nytt inom försvarspolitiken och att dessutom få återse Mikael Oscarsson (kd), Björn-Owe Björk, Lena Bartholdson (Folk och Försvar) och Johanne Hildebrandt. 

HMS Carlskrona

Svenska riskkapitalföreningen (SVCA)

Mycket lyckat middagsmöte i tisdags med Svenska Riskakapitalföreningen (SVCA). Medverkade gjorde föreningens vd Marie Reinius, Skandias Roger Johanson och Tritons Magnus Lindquist, KDU:s Paulina Ahlbäck med flera.
 
KDU:s budskap för ökat riskkapital var förutom att Sverige behöver ett bättre företagsklimat:
 
1. Riskkapitalavdrag på upp till 100 000 kr för investeringar i onoterade bolag.
2. Skattefritt etableringskonto för att enskilad snabbare ska kunna spara ihop till grundkapitalet för att bilda aktiebolag.
3. Avskaffa värnskatten – sänk marginalskatterna.Det var också trevligt att få presentera Stockholm Business Regions arbete för ökade utländska investeringar i Stockholm samt inte minst KDU:s motstånd till kvoterad föräldraförsäkring och vårt förslag om att införa frivillig sambeskattning.

Väsby mot Våld och Ungdomens Nykterhetsförbund (Unf)

Här med KD:s Maria Fälth från Väsby

Onsdagen bjöd på två debattar mot de andra politiska ungdomsförbunden. Våld i samhället debatterades under förmiddagen hos organisationen Väsby mot våld och för egen del pratade jag om vikten av starka och trygga familjer, fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott.

Debattförberedelser med Kalle på Kallis

Onsdagens andra debatt handlade om bra uteliv för unga och arrangerades av Unf. Min och Kristdemokratiska Ungdomsförbundets devis var att ”ett bra uteliv är ett tryggt uteliv”. Vi vill se fler poliser på stan och bätte utomhusbelysning i kommunerna samt stärka civilsamhället.

Se debatten på Bambuser här: Bra uteliv för unga

Bostadspolitisk debatt i TV4 News 

I fredags debatterade jag bostadspolitik med vänsterns Clara Lindblom. Mer marknadsanpassade hyror, bort kostnadsdrivande detaljregleringar, stimulerad andrahandsuthyrning genom skattelättnader och permanenta Universitetens möjlighet att tillhandahålla studentbostäder var några av mina förslag för att komma till rätta med bostadsbristen. Se debatten från fredagens program här: Ung 2012 – bostadsdebatt

Debatt i TV4 News mot vänsterns Clara Lindblom.  
 
 
Här med Cissi Wallin inför Ung 2012
 

I lördags var det socialdemokraternas dag i Almedalen. Det blå ljuset i dagens annars röda mörkret var dock Alf Svenssons EU-politiska mingel. Många kristdemokrater befann sig på Gotland, vi möttes upp och stämningen var god inför söndagen som skulle komma att bli Kristdemokraternas dag. Det var skoj att se så många etablerade kristdemokrater och så många av KDU:s framtidsnamn på samma ställe. Stort plus till Affe för ett  välarrangerat mingel.

Christian Carlsson och Alf Svensson (KD)

Kristdemokraternas dag & Görans tal

På söndagen hade det äntligen blivit dags för Göran Hägglunds tal. Göran levererade ett mycket bra ideologiskt tal. Udden riktades mot såväl Per Schlingmans och nya moderaternas statsindividualism som Nyamko Sabuni och folkpartiets skeva syn på föräldrar. Göran Hägglund tog på ett mycket bra sätt strid för borgerliga värderingar i den i övrigt liberala alliansen och betonade vikten av samhällsgemenskap.

Se Göran Hägglunds tal här: Almedalen 2012    

 

Regeringens omoraliska skattetryck

Caroline Syber och Christian Carlsson 

FÖRETAGANDE Sverige behöver en offensiv satsning på företagande. Minska riskerna och öka lönsamheten för landets företagare genom fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter, reducerat sjuklöneansvar och avskaffad värnskatt, skriver Caroline Szyber och Christian Carlsson (KD).

Sverige har haft en borgerlig alliansregering i nära fem år. Trots flera år av regeringsinnehav och flera framsteg återstår mycket att göra för att man nöjt ska kunna konstatera att vi skapat tillräckligt goda förutsättningar för fler jobb och ett mer företagsamt Sverige.

Människor i Sverige hör fortfarande till de som är bland de minst benägna att starta företag enligt Entreprenörskapsforum. I en jämförelse mellan totalt 59 länder placerade sig Sverige nyligen så långt ner som på plats 47 och i samma jämförelse mellan 22 industriländer hamnade vi inte bättre än på plats 14 när det gäller företagsamhet. Orsaken är att människor som har en önskan att driva företag avstår i rädsla för att misslyckas. Riskerna som är förknippade med företagande upplevs helt enkelt som alldeles för stora.

Samtidigt som nyföretagandet är lågt i jämförelse med andra länder och andelen företagare av arbetskraften är låg har Sverige dessutom en ungdomsarbetslöshet på 23 procent vilket är sämre än EU-genomsnittet. Det innebär att 156 000 ungdomar i Sverige som vill arbeta och som aktivt söker arbete inte har ett arbete att gå till. Det är oacceptabelt. Den höga ungdomsarbetslösheten är ett av våra stora samhällsproblem och den begränsar människors möjlighet att forma sin egen framtid. Ungdomsarbetslösheten måste därför bekämpas med kraft.

Världsekonomin har under senare år drabbats av allvarliga kriser och Alliansen har framgångsrikt tagit ansvar för landets ekonomi genom dessa. En så låg grad av företagande och en så hög grad av ungdomsarbetslöshet kan dock omöjligt betraktas som något annat än ett underbetyg. Inställningen till företagande i Sverige måste förbättras och därför krävs en offensiv satsning på företagande så snart ekonomin tillåter. En sådan satsning skulle inte enbart lägga grunden för en god välfärd framöver utan också öka chansen för de många unga som utgör Sveriges framtid att få ett arbete.

  • Regeringen måste för det första fortsätta att sänka arbetsgivaravgifterna för att göra det billigare och enklare för företagen att anställa. Det skulle innebära att fler människor som idag upplever ett utanförskap skulle kunna få ett arbete att gå till.
  • Kristdemokraterna anser för det andra att regeringen måste slopa eller kraftigt reducera sjuklöneansvaret för landets småföretagare. Det är en nödvändighet för att fler mindre företag ska våga anställa och få möjlighet att växa sig starka.
  • Regeringen måste för det tredje avskaffa den omoraliska värnskatten som är en kostsam skatt att administrera och som dessutom skulle vara tillfällig. En marginalskattereform i Sverige skulle öka incitamenten för den som är driftig företagare och arbetar hårt i landet med världens högsta marginalskatter.

Sverige behöver ordentliga reformer som minskar riskerna och ökar lönsamheten för den som driver företag. Fler människor måste våga förverkliga sina drömmar att starta eget och fler företag måste våga anställa. Det står för oss klart att nyckeln till en fortsatt god välfärd och fler jobb åt unga inte stavas mer bidrag eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder utan kraftfulla satsningar och effektiva reformer för ett mer företagsamt Sverige.

 
Caroline Szyber, riksdagsledamot och
ordf. för Kristdemokraterna i Stockholm stad
Christian Carlsson, andre vice ordförande för KDU och
Suppl. i Stockholm Business Region AB 
 

Läs debattartikeln på SVT.se: Regeringens omoraliska skattetryck

Entreprenörsgalan Sverige – 10 år

I dag arrangerar Founders Alliance Entreprenörsgalan för tionde året i rad. I eftermiddag väntar smokingmiddag i Stockholm Waterfront. Sveriges främsta entreprenörer samlas för att knyta affärskontakter, finna inspiration, samt bidrar till ett starkare entreprenörssamhälle.

Entreprenörsgalan Sverige 2011 erbjuder affärsnätverkande men också framröstning av årets vinnare av Founders Alliance entreprenörsutmärkelser Årets grundare, Årets Unga Entreprenörer och Årets Entreprenörsföretag.

Personligen kommer jag att finnas på plats vid Entreprenörsgalan för att representera Kristdemokraterna och Stockholm Business Region AB. Det känns mycket glädjande att kunna konstatera att företagen blivit allt nöjdare med Stockholmskommunernas service. Mycket återstår dock att göra för att skapa ett bättre företagsklimat i Sverige.

Kristdemokraterna förespråkar:

  • Fortsatt sänkta arbetsgivaravgifter
  • Reducerat sjuklöneansvar för landets småföretagare
  • Minskade marginalskatter
  • Ett riskkapitalavdrag på upp till 100 000 kr per år för investeringar i onoterade bolag
  • Ett etableringskonto.

Ikväll ska Sveriges främsta entreprenörer få reda på att KD är alternativet för ett mer företagsamt Sverige! 

Christian Carlsson (kd)
Suppl. Stockholm Business Region AB
 

Sverige behöver en stark försvarsindustri

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) vill se ett starkt försvar av Sverige. Vi förstår att ett starkt försvar av Sverige innebär ett starkt försvar av frihet, demokrati och människovärde.

För att ett starkt försvar som är flexibelt och modernt ska vara möjligt krävs en inhemsk försvarsindustri och att vår nationella försvarsmateriella kompetens behålls och vidareutvecklas inom landet. Vi välkomnar därför tanken på en ny svensk stridsflygsatsning.

Den viktigaste uppgiften för försvarsindustripolitiken är utan tvekan att över tid kunna förse den svenska försvarsmakten med materiel. Det bästa sättet att garantera denna förmåga är att ha en inhemsk försvarsindustri som ligger i framkant på tillräckligt många områden för att Sverige ska förbli en intressant säkerhetspolitisk samarbetspart, även i ett läge då det säkerhetspolitiska läget skulle förvärras. Om vi misslyckas med att behålla den försvarsmateriella kompetensen är risken uppenbar att det är vi som hamnar sist i kön i väntan på försvarsmateriel den dag då Europa skulle behöva rusta upp.

Sverige har haft en stark försvarsindustri under lång tid vilket har lett till att vi idag är absolut världsledande på flera områden inom branschen. Det gäller inte minst på stridsflygets område och den  positionen ska vi vara rädda om. Vår spetkompetens har gett oss insyn och samarbetsmöjligheter på försvars- och säkerhetspolitikens område som ett land av Sveriges storlek annars inte hade haft.

Utvecklingskostnaderna på försvarsmateriel är dock höga och ofta riktas kritik mot att materielkostnaderna upptar en för stor del av försvarsbudgeten. Den senaste tidens omfattande nedskärningar inom Försvarsmakten har medfört att den svenska militära marknaden idag är mycket liten. Det svenska försvarets efterfrågan på produkter är helt enkelt inte tillräckligt stor för att på egen hand klara av att täcka kostnaderna för forskning, utveckling och produktion.

Som en följd av detta har vi fått se minskade anslag till forskning och utveckling på området samt även hur Sverige antagit en materiellförsörjningsstrategi som i första hand går ut på direktanskaffning av redan befintliga produkter i något som ska föreställa fri konkurrens mellan utländska och inhemska försvarsindustribolag. Dessa åtgärder syftar till att skapa en billigare och mer effektiv materiellanskaffning, vilket i sig är bra. Problemet är bara att det inte råder fri konkurrens på marknaden eftersom i stort sett samtliga framgångsrika försvarsindustriföretag på ett eller annat sätt får särskilt statligt stöd från sina respektive hemländer.

Med den nya materiellförsörjningsstrategin och de minskade anslagen för forskning och utveckling riskerar vi att skapa en situation där de svenska försvarsindustribolagen kommer att väga mycket lätt på den internationella marknaden eftersom de inte klarar den snedvridna konkurrensen utan motsvarande stöd från den svenska staten. Det är möjligt att den förändrade strategin medför lägre kostnader på kort sikt, men man måste också se till vad som är mest lönsamt för Sverige på lång sikt, inkluderat samhällsekonomiska effekter och det värde det innebär att behålla försvarsmateriell spetskompetens inom landet. Direktanskaffning fungerar säkert bra på vissa områden men reglerna för Försvarsmaktens materielanskaffning behöver ses över för att vi ska kunna försäkra oss om att vi på sikt klarar av att både behålla och vidareutveckla vår försvarsmateriella spetskompetens.

Istället för den nya materielanskaffningsstrategin ser vi internationella utvecklingssamarbeten mellan statligt ägda industrier i Norge och Finland, de privata försvarsindustribolagen i Sverige samt den svenska staten som en del av lösningen på landets försvarsindustriella utmaningar. Därutöver måste svenska försvarsindustriföretag också ges så goda möjligheter som möjligt att verka på den internationella marknaden. Svensk försvarsexport ska även fortsatt vara reglerad och bör självklart endast gå till demokratier, men så länge så sker är ökad försvarsexport ett bra sätt att hämta hem en högre andel av de utvecklingskostnader som är förknippade med den svenska försvarsindustrin.

Sverige behöver skapa långsiktiga förutsättningar för en stark försvarsindustri och en framgångsrik försvarsexport. Det är därför hög tid för en nationell försvarsindustristrategi.   

Christian Carlsson
Försvarspolitisk talesman för
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU)

Debattartikeln på Newsmill: Sverige behöver en stark försvarsindustri