KDU:s tal i Almedalen 2017

cc_day

Varmt välkomna ska ni vara hit till Kristdemokraternas dag i Almedalen!

Jag heter Christian Carlsson och är förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).

Snart ska Kristdemokraternas partiledare, Ebba Busch Thor tala och jag hoppas att ni är lika taggade som jag är. Det finns nämligen all anledning att vara det. För första gången under årets almedalsvecka har det äntligen blivit dags för den verkliga borgerliga oppositionen, att inta scenen här i Almedalen.

Ända sedan vi i KDU bidrog till att Kristdemokraterna fällde decemberöverenskommelsen har Ebba Busch Thor varit tydlig med att hon och KD så snart som möjligt vill gå fram med en gemensam alliansbudget i Sveriges riksdag – hon har visat att vi kristdemokrater är beredda att stå upp och ta fajten mot statsminister Stefan Löfven och utmana den rödgröna regeringen.

Vi fällde nämligen inte decemberöverenskommelsen, för att få dricka champagne – vi gjorde det för att Sverige behöver en ny regering och en borgerlig politik! För oss är det väldigt enkelt. Vi menar allvar, när vi säger att Sverige behöver bli ett tryggare land – och därför är vi också beredda att förverkliga vår politik.

 Vi kristdemokrater har fått nog av en socialdemokratisk regering som håller människor tillbaka. Som gärna höjer bidrag – men som vägrar genomföra nödvändiga reformer för att också de som står längst ifrån arbetsmarknaden ska få chansen till ett jobb.

 Vi är trötta på en statsminister som fått vårdköerna att växa, på en försvarsminister som bromsar de ökade försvarsanslagen och inte minst på en inrikesminister som så sent som för 1,5 vecka sedan förnekade den akuta polisbristen – trots att antalet utsatta områden ökar och så många som var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde! Trots att vi fått höra om hur våldtäktsfall bortprioriteras och allt färre brott klaras upp… Och trots att så många som 8 av 10 poliser överväger att lämna yrket!

 Anders Ygeman. Det är ta mig tusan, helt otroligt. Och det duger inte!

 Sverige förtjänar bättre.

 Vi förtjänar en borgerlig regering som med Ebba Busch Thor och Kristdemokraterna i spetsen, skapar förutsättningar för starkare familjer och ett tryggare Sverige. En regering som minskar risken och kostnaden att anställa så att fler får chansen till ett jobb, och som ser till att alla som arbetar hårt och gör rätt för sig får behålla mer av sin lön. Verklig trygghet handlar nämligen inte om att vara beroende av höga bidrag från staten – utan om att kunna stå på egna ben, försörja sig själv och planera framtiden med den man älskar.

Människor i Sverige ska också kunna känna sig trygga i sina egna bostadsområden – och det ska gälla i hela landet. Man ska kunna gå hem från krogen utan att behöva vara rädd för att utsättas för brott, polisen ska komma när man ringer och den som döms för brott ska dömas till rättvisa straff som ger brottsoffret upprättelse.

 Jag är övertygad om att Sverige kan bli ett mycket tryggare land – med Kristdemokraternas förslag för fler jobb och starkare familjer, 10 000 fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott. Jag är också övertygad om att när utanförskap, kriminalitet och islamistisk extremism breder ut sig i många av våra förorter – då behövs en kristdemokrati som är starkare än någonsin, för att försvara de goda värderingar som gjort Sverige starkt. 

En röst på Ebba Busch Thor och KD, är en röst för ett tryggare Sverige!

 Tack för att ni har lyssnat!

 ***

Christian Carlsson, förbundsordförande KDU

(Almedalen 6/7 2017)

 

 

Annonser

Frihetstalet 2017

cc_day

Den 19-20 maj anordnade KDU Frihetsdagarna i Uppsala. Här kan du läsa mitt tal under lördagen. Varje år håller KDU:s förbundsordförande det så kallade Frihetstalet i samband med Frihetsdagarna.

Inledning

Tack så mycket!

Det här är första gången jag står på KDU:s Frihetsdagar och får möjlighet att hålla frihetstalet.

Så inför idag har jag förstås funderat på – vad är frihet, vad innebär det för mig.

Min första tanke var att frihet, det är den känslan när man bara kan lägga sig ner i solen och ta en öl – titta ut över vattnet, och kanske kasta sig i för att bada…

Men frihet är också att vara född i ett land som Sverige – där man har rätt att tycka och tro vad man vill, där man får välja sina politiska företrädare och man har rätt att leva med, och gifta sig med, vem man vill…

Frihet är att ha ett arbete att gå till, att få bygga upp ett sparande som gör att man kan stå på egna ben och planera framtiden med den man älskar. Det är att få välja barnomsorg och skola åt sina barn – och att kunna röra sig fritt i sitt eget bostadsområde utan att behöva vara rädd att utsättas för brott

Frihet är att få söka lyckan – det är att ha möjligheter och makten över sitt liv och sin vardag.  Det är att få välja, att kunna välja – att få använda sin fria vilja och bestämma själv.

Frihet, ansvar och goda värderingar

Friheten är viktig för oss kristdemokrater, därför att vi människor är skapade med en fri vilja, vi har en förmåga att fatta rationella beslut och att skilja mellan rätt och fel. Det ligger i vår natur.

Det betyder inte att vi alltid fattar kloka beslut, eller att vi alltid gör rätt därför att vi är samtidigt bara människor och ofullkomliga. Men trots att vi ibland väljer fel, måste vi få möjlighet att välja själva och ta ansvar, därför att det ligger i vår natur att göra det – och om vi förvägras den möjligheten, ja då förvägras vi också en del av oss själva.

Ingen människa kommer kunna utvecklas och förverkliga sin potential om någon annan alltid fattar besluten och tar ansvaret ifrån oss, och i en sådan situation blir det också väldigt svårt för oss att nå framgång i jakten på lycka.

Vi behöver helt enkelt vår frihet.

Vissa påstår att friheten skulle vara målet i sig, men då är det viktigt att komma ihåg att frihet inte per automatik leder till personlig utveckling eller mänsklig lycka. Inte heller till materiellt välstånd. Jag skulle snarare säga att friheten är en förutsättning för allt det där…

Vårt mål som kristdemokrater är ju ett samhälle där varje människa får möjlighet att utveckla sin person och förverkliga sin potential i gemenskap med andra och ett samhälle där det råder samhällsgemenskap. Med det menas ett samhälle där man känner samhörighet och solidaritet råder, där man inte bara känner ansvar för sig själv utan också för sina medmänniskor.

För att ett sådant samhälle ska vara möjligt så krävs frihet – men friheten måste också kombineras med personligt ansvar och goda värderingar.

Normer eller normkritik?

Alla vi som är en del av samma samhälle, är på olika sätt ömsesidigt beroende av varandra, och vi har faktiskt rätt att förvänta oss att andra tar ansvar och gör rätt för sig. Det är därför den sortens individualism som vägrar att erkänna människans moraliska ansvar, på förhand är dömd att misslyckas.

Vi har ett ansvar att göra det som är rätt och att avstå från det som är fel. Det är inte alltid lätt, men att vi försöker, det är faktiskt helt avgörande för att Sverige ska fortsätta vara ett bra land för människor att leva i. Ett fritt samhälle kan nämligen inte upprätthållas oberoende av vilka värderingar och vilken mentalitet som präglar dess medborgare…

Vad är det då för dygder, värderingar och förhållningssätt som vi som medborgare och medmänniskor ska eftersträva för att bidra till det goda samhället…

Ja, det handlar om att vara ödmjuk och tala sanning – att vara ärlig.

Det handlar om att vara flitig, arbeta hårt och göra rätt för sig – om att vara eftertänksam och värdera erfarenhet. Det handlar också om att ha tålamod när livet går oss emot, samt styrka och mod att övervinna sina rädslor.

Framförallt handlar det inte bara om oss själva.

Det handlar om att se sina vänner och sin omgivning – att behandla andra rättvist, att vara lojal och pålitlig. Det handlar om att vara generös, att visa medkänsla, och omtanke om sina medmänniskor – om att hjälpa andra, visa kärlek och också om att förlåta…

Det är verkligen en brist, att hur vi beter oss mot varandra och hur vi borde bete oss får så lite uppmärksamhet i dagens samhälle. Goda normer och värderingar finns ju inte till för att vi ska moralisera eller döma andra, de finns till för att ”göra livet lite lättare att leva”, som Alf Svensson brukade säga.

Istället för tal om vilka normer och värderingar som ska ligga till grund för vårt samhälle, så är det tvärtom normkritik som är det heta i Sverige. Relativister och postmodernister tävlar i att lura i svenska folket att det inte finns några objektiva sanningar, att alla val är lika bra – och hur vi väljer att agera och behandlar varandra tycks ärligt talat inte heller alltid spela så stor roll, därför att välfärdsstaten har ju ändå som ambition att ta över det fulla ansvaret för våra liv…

Om vi bara höjer skatterna, om vi bara satsar mer på välfärden och om vi bara utjämnar klassklyftorna, då kommer allt bli bra…

Socialistiskt bedrägeri

Jag är ledsen… men det här att mer pengar alltid kan lösa människors problem, att en växande välfärdsstat skulle innebära mer trygghet och att politiken eller staten skulle ha en förmåga att göra oss människor lyckliga, det är socialistiskt bedrägeri. Det är bara en röd täckmantel för att motivera höjda skatter och ekonomisk utjämning, för att närma sig det socialistiska målet – om det klasslösa samhället.

Problemet är dock att när staten tillåts ta över mer och mer av ansvaret, desto mindre tycks medborgarna uppleva att man har behov för sina goda värderingar och dygder, och när det personliga ansvaret och skyldigheterna gentemot varandra börjar försvinna så hämmar det utvecklingen. När det inte längre går att hänvisa till skyldigheter eller ett ansvar som sträcker sig längre än till sig själv, så blir samhället svagare, det blir mindre trevligt och människor riskerar att bli alltmer olyckliga.

Påståendet att politiken kan göra människor lyckliga är lögn. Lyckliga kan vi människor endast göra oss själva, genom att göra rätt, ta ansvar och framförallt genom att vi behandlar varandra med värdighet och respekt…

Sanningen är att vi inte alls behöver mer av den stora välfärdsstaten, vi behöver en mindre av den…

Frihet, ansvar, och goda värderingar – det är vägen framåt!

Tyvärr har vi en regering som just nu tar Sverige i helt fel riktning. Den stora välfärdsstaten sväller, den tilldelas ständigt nya uppgifter, skatterna höjs och de offentliga åtagandena blir alltmer långtgående. Samtidigt förstår regeringen varken att prioritera statens kärnuppgifter eller att försvara vår frihet.

Sveriges försvar – frihetens garant

Den yttersta garanten för vår frihet – det är vårt försvar.

Men trots att de ryska försvarsutgifterna fördubblats de senaste 10 åren och närmare 25 procent av ryska statsbudgeten utgjordes av militära utgifter 2016, har Sverige dock valt att ha lägst försvarsbudget runt hela Östersjön.

Och försvarsminister Peter Hultqvist vill inte ens offentligt avslöja hur mycket han och den rödgröna regeringen är beredda att satsa på försvaret.

Det kanske framstår som en fullt rimlig hållning för den som i de slutna rummen tvingas sitta och bromsa i försvarsförhandlingarna.… men det duger ju inte!

Det duger inte heller att regeringen vägrar svenska folket de försvarsgarantier som behövs för att försvara vårt land och som vi skulle få genom ett svenskt medlemskap i Nato.

Hur kan man ens göra så?

Modiga soldater i det här landet, är beredda att riskera livet för vår frihet, för vår demokrati och för oss som bor här. Men regeringen förvägrar dem rimliga förutsättningar att försvara vårt land. Det är skamligt, och en bra anledning till varför Sverige behöver en ny regering.

Mer valfrihet – inte mindre

Men inte nog med att sossarna inte är beredda att försvara friheten. På område efter område minskar de den dessutom.

Svenska barnfamiljer, som inte drömmer om något annat än att ge sina barn så goda förutsättningar som möjligt i livet, får exempelvis inte längre frihet att välja den barnomsorg man tror är bäst, i och med vårdnadsbidraget har avskaffats.

Och alltfler barn riskerar dessutom att behöva börja på förskola i förtid i och med att sossar och liberaler i Sveriges riksdag har beslutat att öka kvoteringen av föräldraledigheten. För de barn vars föräldrar inte har möjlighet att fördela föräldraledigheten exakt så som pappa staten vill, innebär det mindre tid med familjen. Det är ett förskräckligt förmynderi…

Vi har idag också fått höra att förslag om vinstbegränsningar i välfärden och kommunala veton så hotas också det fria skolvalet. Vi har alltså en regering som på fullt allvar tycker att trötta gamla kommunpolitiker i rödgrönt styrda kommuner ska sitta och bestämma vilka skolor som svenska elever ska ha rätt att välja mellan…

Det senaste förslaget i raden för att begränsa valfriheten, det är s-förslaget om att förbjuda konfessionella inslag i skolan. Jag måste säga att jag tycker det är väldigt svårt att se hur en friskola ska kunna vara konfessionell, utan konfessionella inslag. Svenska kyrkan verkar dela min bedömning, och de har därför också meddelat att de nu överväger att stänga samtliga sina förskolor med kristen profil om socialdemokraternas förslag blir verklighet. Det skulle innebära att 4000 barn kommer att få se sina förskolor stänga och valfriheten för svenska barnfamiljer skulle minska på ännu ett område.

Nej, Sverige behöver en ny regering – en borgerlig regering som stärker valfriheten i stället för att minska den. Med ett av världens högsta skattetryck så behöver skatterna dessutom sänkas så att fler får chansen att bygga upp ett eget sparande så att man kan planera sin framtid och fler av de lågutbildade som nu kommer till Sverige behöver över huvud taget få en rimlig chans att konkurrera på arbetsmarknaden. Därför behövs frihetliga reformer också på arbetsmarknadens område. Annars riskerar brottsligheten och otryggheten att öka.

Det största hotet mot friheten

Om jag skulle säga att den rödgröna regeringen är det största hotet mot friheten – så skulle många av er förmodligen instinktivt hålla med. Det är inte konstigt, eftersom den rödgröna regeringen, är ett hot mot friheten. Men det finns faktiskt ännu större hot mot friheten. Jag pratar om den våldsbejakande islamismen, och dess vidriga terrorism…

När jag höll mitt riksmötestal som nyvald förbundsordförande – nämnde jag att vi under det senaste året har vi alltför för ofta tvingats läsa om blodiga terrorattacker som drabbat den fria världen.

Jag nämnde terrorattackerna mot Bataclan och restaurangerna runt om i den franska huvudstaden Paris. Jag nämnde San Bernardino, Bryssel och attacken mot flygplatsen Zavantem – Orlando och masskjutningen på gayklubben Pulse.

Jag nämnde lastbilsattacken på strandpromenaden i Nice och fader Jacques Hamel – den katolske prästen, som hela sitt liv arbetat för en öppnare och varmare värld men som till slut fick halsen avskuren av två islamister, som tagit sig in hans kyrka.

Det är med sorg som jag nu tvingas lägga till Stockholm och terrorattacken på Drottninggatan den 7 april i raden av blodiga händelser. Terrorattacken då Rakhmat Akilov kapade en lastbil för att sedan köra i full fart längs med en av Stockholms mest trafikerade gator för att ta helt oskyldiga människors liv.

Vi visste sedan tidigare att det finns onda krafter i vårt samhälle och i vår omvärld som vill förinta Sverige och resten av västvärlden. Vi visste att det fanns islamistiska extremister och terrorister. Vi visste att deras mål inte bara är att förinta friheten som finns här och våra värderingar, utan också oss som bor här och hela vårt samhälle. Vi visste att islamistisk extremism är ett av vår tids största hot mot Sverige. Vi visste det därför att islamismen står i direkt konflikt med vårt västerländska samhälle och hotar vår demokrati, då den menar att varje stat måste underställas Allah och sharialagar för att betraktas som legitim…

När terrorn drabbade Stockholm kände vi alla stor sorg och förtvivlan, men det var också fantastiskt  att se hur svenska folket sedan kom samman och stod starka tillsammans. Nu gäller det för oss att omvandla den kraften och beslutsamheten som svenska folket har visat och rikta ett hårt slag mot den islamistiska extremism som hotar vår frihet.

Vi är frihetens försvarare

Det första vi borde göra är att se till att personer som stödjer eller strider för Islamiska staten (IS) kan dömas för landsförräderi samt att samröre med terrororganisationer kriminaliseras. Utöver det behöver Sverige införa ett förbud mot medlemskap i organisationer med syfte att störta demokratin, likt det som finns i Tyskland, där kristdemokraterna och Angela Merkel styr.

Men jag är dock övertygad om att kampen behöver föras på fler fronter.

Forum för Levande Historia behöver ges i uppdrag att undervisa om islamism i svenska skolor på samma sätt som man gör om nazismen och kommunismens brott mot mänskligheten, och fler föreningar med islamistiska kopplingar måste förlora sina bidrag.

Utöver det behöver svenska myndigheter också få i uppdrag att stoppa finansiering av moskéer och föreningar från utländska regimer och organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror – och det behöver finnas långtgående befogenheter för spaning mot misstänkta islamister och hatpredikanter i Sverige.

Tyvärr så håller inte alla med – och då tänker jag inte bara på Rashid Musa.

”Det är inte vårt krig”, vi ska ”inte välja sida”, var budskapet från Ung vänsters förbundsordförande Hanna Cederin efter terrorattacken på Drottninggatan.

Det stämmer kanske att kriget mot islamistisk terror inte är Ung vänsters, men det är vårt, därför att vi är frihetens försvarare – och vi viker oss aldrig i kampen. Friheten, demokratin och människovärdet ska försvaras.

I flera decennier har striden mellan väst och islamistisk terror nu pågått och samtidigt har islamismen vuxit sig starkare i vårt land. Kampen mot islamismen behöver därför intensifieras och jag är övertygad det behövs en stark kristdemokrati som motvikt för att försvara de goda värderingar som har gjort vårt land starkt.

Jag skulle därför vilja avsluta den här dagen med en uppmaning till er.

Fortsätt ert viktiga arbete att göra Sverige till ett friare och tryggare land för vanliga människor – fortsätt att göra Sverige mer kristdemokratisk. Jag är verkligen tacksam för alla de insatser som ni gör och för ert engagemang och jag är stolt över att få vara er förbundsordförande.

Ikväll firar vi friheten – imorgon fortsätter vi att försvara den.

Tack så mycket, för en bra dag!

 Christian Carlsson, Förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

Frihetsdagarna i Uppsala, 2017-05-20

 

Foto: Natanael Johansson

Tal av ny KDU-ordförande: ”Frihet ansvar och gemenskap”


cc_day

Idag valdes jag till ny förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU).  Valet ägde rum på KDU:s riksmöte i Kalmar som pågår mellan den 29 – 31 oktober. Här kan du läsa mitt tal som nyvald förbundsordförande. 

Inledning

Stort tack! Vilken fantastisk känsla!

Jag har varit med och valt förbundsordförande flera gånger tidigare – jag har suttit där ni sitter nu, och varje gång har varit speciell. Man har fyllts med känslor av glädje, hopp, lättnad – och någon enstaka gång förtvivlan – men nästan varje gång med stor förväntan! Jag kan säga att alla de där känslorna är ingenting mot vad jag känner nu…

Jag är fantastiskt stolt, glad och tacksam – och jag känner också en stor ödmjukhet – inför att idag ha fått ert förtroende att leda Kristdemokratiska Ungdomsförbundet.

Extra stolt blir man såklart när man står här, och ser alla er duktiga medlemmar, som kämpar så hårt för att göra vårt fantastiska förbund, ännu större och starkare. För mig finns det inte någon finare eller viktigare uppgift än att rusta den här organisationen stark, och leda KDU mot framtida segrar!

 

Sverige behöver en ny regering – och borgerlig politik

KDU är idag det självklara borgerliga alternativet till höger, för alla som vill att Sverige ska fortsätta bygga på våra traditionella värderingar – de idéer och den människosyn, som förvaltats av den kristna och västerländska idétraditionen, och som genom historien har gjort vårt land starkt. Det gör oss till Sveriges viktigaste ungdomsförbund.

Vår främsta uppgift nu är att se till att Sverige snarast får en borgerlig regering, med starkt kristdemokratiskt inflytande. Det betyder en regering utan sossar!

Klara besked från KDU kan behövas så här efter Jan Björklunds och Liberalernas vänsterflört i regeringsfrågan, då Björklund genom att öppna för regeringssamarbete med S efter nästa val, inte bara utmålat sig själv som en förlorare två år före valet, utan också visat att Liberalerna inte värderar borgerlig politik särskilt högt.

Mitt besked är att vi i KDU inte avskaffade decemberöverenskommelsen för att få dricka champagne. Vi gjorde det därför att Sverige behöver en ny regering och borgerlig politik. Med eller utan Jan Björklund, ska vi därför sparka ut sossarna från Rosenbad!

 

Frihet, jämlikhet och socialism

En viktig anledning till att jag gick med i KDU – var för att jag hade tröttnat på en socialdemokrati som höll enskilda människor, familjer och företagandet i Sverige tillbaka.

Jag är nämligen uppfostrad med att var och en har ett ansvar att göra rätt för sig – att jobba och försörja sig själv, följa lagar och regler och att fullgöra sina plikter. Man ska ta ansvar för sig själv och sina handlingar, men också för sin omgivning och behandla andra med respekt.

Om man gör allt detta, arbetar hårt, anstränger sig och gör sitt bästa både i skolan och på arbetet – då ska det också kunna löna sig!

I Socialdemokraternas Sverige lönade det sig inte tillräckligt. Människor hölls tillbaka på grund världens högsta skatter – samtidigt som höga bidrag, statlig byråkrati och en stelbent arbetsmarknad, stängde ute människor från arbetsmarknaden, kvävde jobbskapandet och höll fast människor i utanförskap.

”Våra samtida hyser en mycket häftigare och ihärdigare kärlek till jämlikhet än till frihet”.

Så skrev Alexis de Tocqueville i ”Om demokratin i Amerika” från år 1840 – men det gällde i allra högsta grad också, i socialdemokratins Sverige.

Självklart finns en rättfärdig strävan efter jämlikhet i form av likhet inför lagen, lika möjligheter och verkliga vägar för människor att förbättra sin situation – utvecklas, och förverkliga drömmar. Den är värd att kämpa för!

Men det finns också en orättfärdig strävan efter jämlikhet, som handlar om att dra ner andra människor till en lägre nivå, där syftet är att utjämna materiella skillnader, för sakens skull. Det är en strävan som inte alls handlar om lika möjligheter eller en värdig tillvaro för samhällets mest utsatta, utan om likriktning och lika utfall. Sådan strävan efter jämlikhet, drivs ofta av avund och missunnsamhet.

Sådan är socialismen– och det är bland det värsta jag vet!

Min viktigaste drivkraft är istället att vanliga människor ska ges frihet och förutsättningar att förbättra sin situation, forma sitt liv och förverkliga sina drömmar – att utveckla sin person och förverkliga sin potential.

Sverige ska därför föra en politik som skapar förutsättningar för starkare och mer självständiga familjer. Makten över vardagen ska öka och vi ska sänka skatterna så att människor får större ekonomiskt utrymme – därför att verklig välfärd inte handlar om höga bidrag från staten, utan om att stå på egna ben och ha möjlighet att planera sin framtid med den man älskar. Inte minst ska det också bli enklare att driva företag i Sverige. Små företag ska växa sig starka och fler människor ska få jobb – och för det krävs omfattande reformer på arbetsmarknaden.

KDU ska vara en röst som står upp för fritt företagande, vinst i välfärden och privat äganderätt – för frihandel och marknadsekonomi.

Sveriges konkurrenskraft ska stärkas, och vår frihetskamp mot socialismen – den ska gå vidare!

 

Ta strid för familjens frihet

Jag är uppvuxen med min mamma och pappa i ett villaområde i Karlstad i Värmland, som heter Skåre. Det är ett tryggt område. När jag var liten var jag mycket hos farmor och farfar på landet, och om jag var hemma, och mamma lagade maten eller pappa klippte gräset, då kunde jag lätt springa över grannens tomt till mormor och morfar på gatan bredvid.

På jul och vid andra högtider samlade vi ofta släkten hemma hos mormor och morfar för att fira traditionerna tillsammans och jag är väldigt tacksam över den kärlek, omtanke och gemenskap som funnits där.

För mig har familjen alltid varit viktig – liksom insikten att det goda samhället byggs underifrån av enskilda människor och starka familjer.

Starka och trygga familjer bygger starka och trygga samhällen, medan trasiga och otrygga familjer riskerar att leda till trasiga samhällen, sämre förutsättningar i livet och psykisk ohälsa. Det behövs därför en politik som skapar förutsättningar för starkare familjer, men tyvärr så vägrar alltför många politiker att inse detta…

Gudrun Schyman till exempel…

När jag gick med i KDU var Gudrun Schyman fortfarande partiledare för Vänsterpartiet, och inte nog med att hon på Vänsterpartiets kongress jämställde svenska män med talibaner, så valde hon dessutom att utropa ”död åt familjen”. Att hon var så övertygad om att bryta ned familjen som institution, var bara vidrigt – och det var också hennes vilja att detaljstyra människors vardag.

Vem tusan, var hon och andra politiker att tala om för föräldrar hur de skulle fördela föräldraledigheten? Och vem var hon att kalla att stanna hemma med barnen under de första åren för en ”kvinnofälla” ? Som om kvinnor inte själva skulle kunna ta ansvar och se konsekvenserna av sina egna handlingar? Och som om det viktigaste för alla människor här i världen, är vem som har mest lön på kontot när vi dör.

Gudrun Schyman stod inte bara för det största omyndigförklarandet av landets barnfamiljer utan också den största dumförklaringen av Sveriges kvinnor i modern tid. Hon utgjorde dessutom ett allvarligt hot mot familjen, mot allt jag uppskattade och höll kärt. Hon var den familjefientliga politiken personifierad.

Jag gick med i KDU för att försvara familjen och för att ta strid för familjens frihet – för att ta strid mot vänsterpolitiker och radikala feminister. Den striden har fortsatt sedan dess, och den fortsätter nu…

Vi ska göra upp med den familjefientliga politiken som håller svenska barnfamiljer i ett järngrepp och som får människor att känna sig maktlösa i välfärdsstaten.

Valfriheten för familjen ska tillbaka, familjen ska stärkas – och jag ser fram emot att få leda er i den striden!

 

Sverige ska bli friare och tryggare

För att människor och familjer ska kunna leva sina liv i fred och frihet måste tryggheten finnas där och fungera. Den ska finnas i våra egna bostadsområden och i hela Sverige. Men alltfler poliser säger upp sig – allt färre brott klaras upp. Tryggheten i Sverige fungerar dåligt.

I Växjö har det nu gått så långt att grova brottsutredningar som rör misshandel, kvinnofridsskränkning och våldtäkt, har lagts på hög, trots att det funnits misstänkta gärningsmän. Det är upprörande – och det är uppenbart att vi har en polisorganisation i kris!

När polisen inte längre klarar av att upprätthålla lag och ordning i hela landet misslyckas staten inte bara med en av sina mest grundläggande uppgifter – att skydda medborgarnas liv, frihet och egendom, mot inre och yttre fiender. Framförallt så går det ut över vanliga människor. Friheten begränsas medan rädslan och otryggheten sakta sprider sig.

Det är fullständigt oacceptabelt.

I Sverige ska vi kunna röra oss fritt och gå hem sent på kvällen, utan att behöva oroa oss för att utsättas för brott. Om man anmäler ett brott ska det kunna klaras upp. Den som döms ska dömas till rättvisa straff som ger brottsoffret upprättelse. Och polisen ska komma när man ringer – inte stoppas av stenkastande ungdomar.

KDU ska fortsätta vara en bastion för rättspolitik med rättvisa i fokus, och fortsätta framföra krav om 10 000 fler poliser, hårdare straff för vålds- och sexualbrott och fler verktyg i kampen mot brottsligheten. Vi vill exempelvis utreda att utöka möjligheterna för polisen att använda sig av brottsprovokation för att bekämpa brott – som ex. barnpornografi, människohandel och grov organiserad brottslighet. I vårt samhälle är det lag och ordning som gäller. Sverige ska bli ett friare och tryggare land, för vanliga människor!

 

Den fria världen vs. Islamiska staten

Under det senaste året har vi alltför för ofta tvingats läsa om blodiga terrorattacker som drabbat den fria världen.

Det är exempelvis mindre än ett år sedan vi nåddes av nyheten om terrorattackerna mot Bataclan och flera restauranger runt om i den franska huvudstaden Paris.

När jag och mina polare besökte Paris den här sommaren för att heja fram Sverige i Fotbolls-EM, visade sig att den lägenhet vi hyrt låg alldeles intill Bataclan – den lokal i vilken terrorister förra hösten mördade 89 personer och skadade flera hundra under en konsert med Eagles of Death Metal. Skotthålen i en av sidodörrarna och blommorna på Place de la Republique, fungerade som en obehaglig påminnelse.

Sedan terrorattackerna mot Paris har vi tvingats läsa om San Bernardino, om Bryssel och attacken mot flygplatsen Zavantem. Vi har läst om Orlando och masskjutningen på gayklubben Pulse. Vi har läst om lastbilsattacken på strandpromenaden i Nice och inte minst, så har vi läst om fader Jacques Hamel – den katolske prästen, som hela sitt liv arbetat för en öppnare och varmare värld och som samarbetat med ortens muslimer för detta, men som morgonen den 26 juli i år mördades kallblodigt, genom att få halsen avskuren av två islamister, som tagit sig in hans kyrka i norra Frankrike.

Vid en ålder av 86 år ritualmördades han under morgonmässan, i sin egen kyrka, inför sin egen församling – i Islamiska statens namn. Ett ofattbart och brutalt angrepp mot en äldre man som vigt sitt liv för att göra gott, men också ett brutalt angrepp mot religionsfriheten.

Det finns onda krafter i vårt samhälle och i vår omvärld som vill förinta Sverige och resten av västvärlden. Det finns islamistiska extremister och terrorister. Deras mål är inte bara att förinta friheten som finns här och våra värderingar, utan också oss som bor här och hela vårt samhälle. En sak är dock säker. Vi kommer aldrig låta dem göra det. De kommer inte att lyckas, därför att den fria världen, är den bästa. De hatar den därför att deras förvridna världsbild inte kommer att segra i vårt fria samhälle, och de hatar oss därför att vi aldrig kommer att bli som dem.

Islamistisk extremism är ett av vår tids största hot mot Sverige. Samtidigt lider alltför många redan dagligen under dess förtryck. Islamiska statens skräckvälde i Syrien och Irak är ett exempel på det, och en skam för mänskligheten. Där har människor fördrivits från hus och hem, de har mördats, våldtagits, tillfångatagits och korsfästs. Kristna har tvingats att konvertera och jihadister har kallsinnigt mördat oliktänkande på de mest bestialiska sätt.

Det säger något att medan Moderaterna i riksdagen inte ens förmår att kalla IS folkmord på kristna minoriteter för ett folkmord – befinner sig Kristdemokraternas europaparlamentariker Lars Adaktusson och KDU:s fd. förbundsordförande Charlie Weimers i detta nu i Irak för att visa sitt stöd. Jag är otroligt stolt över det arbete som vi bedriver i Europaparlamentet.

Vi ska visa svenska folket och de förföljda kristna, att vi kristdemokrater är beredda att göra vad vi kan för att skydda människor från terrorn. Fler städer som Bartella ska befrias! Kyrkklockor ska åter ringa! Islamiska staten ska krossas!  KDU kommer inte svika i frågan om att vara tuffa mot terrorismen!

Sverige ska alltid ha ett starkt försvar

Vi kommer förresten inte att svika i några frågor som rör Sveriges frihet, säkerhet eller försvar. Samtidigt som Ryssland rustar för krig och Sverige har lägst försvarsbudget runt hela Östersjön, vägrar S och SD att ta ansvar för Sverige, genom att motsätta sig svenskt medlemskap i Nato och de försvarsgarantier som det skulle medföra. Och MUF, LUF och CUF – de gnäller om värnpliktens återinförande. KDU är bättre än så.

En sann Sverigevän vänder inte väst ryggen. Den tar ansvar för Sverige och vår försvarsförmåga. Vi i KDU fortsätter därför vårt arbete för ett starkare försvar, med krav på fördubblade anslag, värnplikt och ett svenskt medlemskap i Nato. Sverige ska alltid ha ett starkt försvar – därför att vi lever i en ofullkomlig värld, och ett starkt försvar av Sverige, innebär också ett starkt försvar av friheten, demokratin och människovärdet.

Värderingskris i välfärdsstaten

Som borgerlig politiker är det svårt att inte då och då frustreras över statens och politikens oförmåga att prioritera det som är viktigt. Framförallt sådant som är viktigt och som enskilda människor inte klarar av att fatta beslut – som ex. polisen, försvaret och rättsväsendet.

Däremot finns det en enorm vilja från det offentliga, att ta ansvar för sådant som de flesta själva eller inom ramen för det civila samhället egentligen skulle klara av att ordna på egen hand – som ex. att skaffa ett jobb eller en så enkel sak som att ta ansvar för sin egen fritid.

Jag är övertygad om att Sverige behöver en omställning i hur vi prioriterar för att klara de stora utmaningar som vi står inför. Vi ska bryta med statsindividualismen och pressa tillbaka den stora välfärdsstaten. Det behövs ett värderingsskifte, vissa skulle kalla det för – ett systemskifte!

Om någon frågar vad den skeva fördelningen av resurser och offentliga åtaganden beror på – så är det korta svaret, socialdemokraterna…

Men i grund och botten handlar det om en värderingskris som riskerar att uppstå i varje demokratiskt samhälle när egenintresse tar för stor plats, på bekostnad av moraliskt ansvar och det gemensamma bästa.

I en demokrati där människor röstar helt utifrån det egna eller den egna gruppens egenintresse, utan sikte på det gemensamma bästa – utan självuppoffring eller ansvarskänsla för andra…. i ett samhälle där bekvämlighet prioriteras framför vad som är rätt … där riskerar politiker att tvingas lova allt mer för att vinna väljarnas förtroende.  Man trycker pengar och lånar för att tillfredsställa enskildas allt högre krav på tillfredsställelse, men de offentliga åtagandena blir till slut övermäktiga. Staten klarar inte sina uppgifter och frustrationen hos folket växer. Splittring sprider sig och grupp ställs mot grupp.

Om inte en sådan utveckling vänds i tid, riskerar det demokratiska samhället till slut att falla samman och övergå i tyranni – därför att frustrerade människor kommer att efterfråga något annat, som kan leda dem ur krisen.

Utan moral, bryts det goda samhället ner och de allra minst lämpade, riskerar snart att styra landets öden.

 

Moraliskt ansvar och egenintresse  

Mot bakgrund av detta så är det oroväckande att så många av våra politiska motståndare förnekar att det ens finns en moral – något rätt och fel, och också att så många anser att egenintresset alltid ska vara styrande.

Det är kanske fult att peka ut någon, men jag gör det ändå!

LUF:s ordförande, Joar Forssell, och Grön Ungdoms, Mårten Roslund, beskrev nyligen värnplikt, som ”ett långtgående övergrepp” därför att det innebär avsteg från individers egenintresse och ”föredragna karriär”…

”Plikten framför allt” är inte direkt deras melodi – istället sätter man ”allt framför plikten” – till och med ”föredragen karriär” under några månaders tid – framför Sveriges försvar…

Jag vet inte hur ni känner – men jag är i alla fall stolt över att vi tillhör en annan idétradition än både socialister och liberaler – en idétradition som inser att med frihet kommer ansvar, och att det ansvaret sträcker sig bortom egenintresse och ”föredragen karriär”.

Jag är stolt över att vi tillhör en idétradition som anser att det moraliska ansvaret inte bara gäller för oss själva och våra egna handlingar – utan också för våra medmänniskor och vår omgivning – för vårt samhälle!

Självklart har vi medborgare både rättigheter och skyldigheter – och att försvara sina medmänniskor och vårt samhälles fortsatta existens – det är en sådan självklar skyldighet.

Samhällsgemenskap vs. kulturradikalism

Vi kristdemokrater har talat om samhällsgemenskap som ett centralt begrepp sedan partiet bildades, men redan Edmund Burke insåg vikten av denna känsla av gemenskap för att främja solidaritet, medmänsklighet och offervilja i ett samhälle. I vårt samhälle ställs därför inte grupper mot varandra.

Rik ställs inte mot fattig, kvinnor ställs inte mot män och invandrare ställs inte mot svenskar. Stad ställs inte mot landsbygd. Istället står vi för ett Sverige som håller samman, som vilar på gemensam värdegrund.

Samhällsgemenskap är dock ingenting som uppstår ur tomma intet. Det är inget som kan reduceras till arbetslinje, funktionalitet, språkkunskaper eller rättsstatliga principer. Också gemensamma referensramar – som våra traditioner, vår historia, kultur och samhällets värdegrund spelar stor roll.

När jag engagerade mig i KDU, var dock svenska traditioner under attack!

Republikanska föreningens dåvarande ordförande, Birgitta Ohlsson, dök exempelvis upp i TV-rutan, och bekände färg.. fel färg!

Republikanerna skulle ta kungen ifrån oss. Statsskicket skulle skjutas i sank och konungariket upplösas. Istället skulle vårt land förvandlas till en grå och färglös republik, där trötta politiker som Göran Persson och Bo Lundgren, tävlade om presidentposten. Det var och är för mig otänkbart…

Samtidigt började alltfler ifrågasätta våra skolavslutningar i kyrkan, adventsljusstakar och julpyssel skulle städas undan från förskolor – och det gick så långt att man på min gamla högstadieskola inte hissade svenska flaggan, med hänvisning till att det fanns barn på skolan från andra länder. Det var bland det dummaste jag hört. Man var på fullt allvar beredd att överlåta användandet av den svenska flaggan – den främsta symbolen för vår nation, till rasister.  Det gjorde mig förbannad och det gör mig fortfarande förbannad!

Det finns tyvärr en tendens hos vissa liberaler att i jakten på frihet från staten, också vilja befria människan från alla de mellanstatliga institutioner i det civila samhället som får samhällen att stå starkt – familjen, moralen, religionen och traditionen – kärleken till hembygden och nationen.

Jag är övertygad om att deras snobbiga, eller rent av fientliga inställning mot traditioner, mest av allt grundar sig i en slags rädsla… De är rädda att människors känslor och kärlek till sin hembygd, sitt land och sin kultur ska förleda oss, och kasta oss in i krig. De är rädda att kärleken till det egna ska leda till motsättningar. Därför tror de att det är bättre om människor försöker leva utan den här typen av känslor…

Men det är att förminska människan och hennes natur!

Människor är i behov av gemenskap med andra, för att utvecklas och leva lyckligt – och de flesta människor kommer därför fortsätta att känna starkt för sin familj, sin hembygd, för sina traditioner och nationen – oavsett vad kulturradikala liberaler vill. Att älska det egna behöver inte utgöra ett hinder mot att också respektera vad som är andras, det kan snarare underlätta.

KDU ska därför vara en röst för starkare samhällsgemenskap!

 

Vägledning för integrationspolitiken

Samhällsgemenskap ska också vara vägledande för integrationspolitiken.

Migrationskrisen och det omfattande flyktingmottagandet, har inte bara medfört att, en realistisk migrationspolitik – utan också en ambitiösare integrationspolitik, är viktigare nu, än någonsin!

Jobb och kunskap i svenska språket är viktiga nycklar till integration men också vår kultur och våra traditioner kan i högre grad fungera som en värdefull nyckel till integration. Förståelse för det egna samhällets historia, traditioner och kultur underlättar nämligen både integration in i det nya samhället, och får samhällsgemenskapen att stå sig starkare.

Målet med integrationspolitiken kan därför inte stanna vid jobb eller kunskap i svenska språket. Det långsiktiga målet ska istället vara att de som invandrat till Sverige integreras med det svenska samhället på ett sätt som gör att personen i fråga 1) identifierar sig som svensk, 2) känner ansvar för samhällsgemenskapen och 3) tar till sig av vår västerländska värdegrund.

Avslutning

Vänner,

Det är mindre än två år kvar till nästa val och Sverige står inför stora utmaningar!

Vi behöver hålla fast vid en realistisk migrationspolitik, och en högre ambition med integrationen… men det behövs också en politik för starkare familjer – för frihet och sänkta skatter – en politik för jobb och företagande som stärker Sveriges konkurrenskraft!

Det behövs en rättspolitik för ordning och rättvisa – med fler poliser och hårdare straff för vålds- och sexualbrott. Och inte minst så behöver vi en försvars- och säkerhetspolitik som visar att Sverige och västvärlden – vår frihet, demokrati och människorna här faktiskt är värt att försvara.

KDU behövs i svensk politik!

Vi ska vara den borgerliga höger, som ger svenska folket hoppet och framtidstron tillbaka! Vi kan göra det, därför att vi vet att om vi möter de stora utmaningarna med mer av borgerlig politik – för frihet, ansvar och gemenskap, då är ett friare, tryggare och mycket starkare Sverige möjligt.

Nu ger vi järnet – sen sparkar vi ut sossarna från Rosenbad!

Stort tack för förtroendet att leda Kristdemokratiska Ungdomsförbundet!

***

/Christian Carlsson (Kalmar, 2016-10-30)

Se talet på Facebook: https://www.facebook.com/KDUSVERIGE/videos/1124884004213476/

Foto: Natanael Johansson